De Sociëteit De Vergenoeging bestaat sinds 1795.
Het huidige adres is Gortstraat 30 4331 LC Middelburg.
De Sociëteit staat voor gezelligheid, ontwikkeling en vermaak.
Van Sociëteit De Vergenoeging waren aanvankelijk alleen mannen lid.
Inmiddels zijn ook dames van harte welkom als lid.

GESCHIEDENIS

Op 13 februari 1795 dansten de Middelburgers op de Markt rond de vrijheidsboom.

Precies een maand later, op 13 maart, werd door 592 patriotten de Volkssociëteit opgericht. Aanvankelijk een politieke beweging! Maar dat verdween al snel naar de achtergrond. Daarom werd in 1804 de naam veranderd in “De Vergenoeging”.

De sociëteit is sinds 1985 gevestigd in het pand Le Baron Chassé aan de Gortstraat 30. Daarvoor onder meer aan de Dam en op de Markt.

ALGEMEEN

Ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de sociëteit is haar geschiedenis in boekvorm vastgelegd. Met het volgende lustrum in 2020 in het vooruitzicht wordt gewerkt aan een nieuw boek waarin nieuwe inzichten zijn verwerkt en ook de geschiedenis van andere oude instituten beschrijft en de verhouding van de Societeit De Vergenoeging tot deze instituten.

Het ledental van de sociëteit ligt momenteel op of vlakbij het maximum van tweehonderdenvijftig.

De belangrijkste doelen zijn: gezelligheid, vermaak en ontwikkeling. Een en ander krijgt gestalte als men elkaar treft voor een drankje en praatje tijdens de sociëteitsuren en/of tijdens bijzondere bijeenkomsten, bij lezingen en/of in de verschillende clubs.

De sociëteitsuren zijn vanaf 16 januari 2018 vastgesteld op:     maandag en woensdag vanaf 19.00 uur en op dinsdag en donderdag vanaf 13.00 uur.

Bijzondere bijeenkomsten zijn er in de vorm van recepties (Nieuwjaar, Koningsdag, etc.), seizoensmaaltijden, uitingen op het gebied van kunst en cultuur, lezingen, etc. Zie hiervoor "Evenementen".
 

U kunt lid worden op uitnodiging van een of meer leden. Ook kunt u zelf een verzoek om toelating als lid richten aan het College van Commissarissen, via de secretaris (secretaris@societeitdevergenoeging.nl).

De procedure tot toelating is in de regel binnen twee maanden afgerond (er kan een tijdelijke toelatingsstop worden afgekondigd in verband met het hoge ledental. U kunt zich altijd aanmelden als belangstellende).

De contributie bedraagt in 2019 € 185 (resp. € 118 euro voor partner-/gezinsleden). Nieuwe leden ontvangen  een clubdas/-strikje of shawl met speldje.

Er is een gekozen bestuur en twee keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden (in mei en november).

Sociëteit de Vergenoeging
Gortstraat 30
4331 LC Middelburg
Tel. 0118-614762
KvK 40310050
Bank NL12 INGB 0000 1857 53

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

Ronald Guldenmund, Voorzitter
voorzitter@societeitdevergenoeging.nl

Bram van Amstel, Secretaris
secretaris@societeitdevergenoeging.nl

Dirk de Haan, Penningmeester
penningmeester@societeitdevergenoeging.nl

Hans Jorritsma, Commissaris Gebouwen
commissarisgebouwen@societeitdevergenoeging.nl

Gijs Gerding, Commissaris Interne Betrekkingen
commissarisinternebetrekkingen@socieiteitdevergenoeging.nl

Jan Wolter Molster, Commissaris

Leden kunnen gebruik maken van de ruimten en de barfaciliteit voor recepties, parties etc.

Neem hiervoor contact op met:
Bianca Nieuwpoort, Tel: 0118 614762
Email: horeca@societeitdevergenoeging.nl
 

Zie voor overige contactmogelijkheid de tab "Contact".

 

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out