Wijzigingen, in- en aanvullingen op de agenda (bv. een lezing op de 3e woensdagavond) worden tijdig per email aangekondigd.

Subclubs (zie onder Algemeen, hieronder) regelen in overleg met de commissaris interne betrekkingen hun data en tijdstippen. Belangstelling voor een clubje? Neem contact op met de commissaris interne betrekkingen Gijs Gerding. Hij regelt ook de verdeling van de ruimten over de subclubs.

Algemeen

De sociëteit is voor de leden geopend op maandag en woensdag vanaf 19.00 uur en op dinsdag en donderdag vanaf 13.00 uur, steeds – zolang er nog leden aanwezig zijn - tot 00.30 uur.
Men kan er dan terecht voor een drankje, een praatje, etc. Of, buiten de speeltijd van de biljartclubs, voor een potje biljarten (Van niet-leden van een biljartclub wordt een bijdrage van € 0,20 gevraagd per speelbeurt als bijdrage voor het onderhoud van de biljarts). Op de dinsdagen speelt vanaf 19.00 uur de ene biljartclub, op de donderdagen vanaf 20.00 uur de andere.
De maandelijks vrijdagborrel is mede bedoeld voor een kennismaking met aspirant- en nieuwe leden. Tijdens de borrel wordt een kort praatje ghouden, meestal door een van de leden. Van september tot en met juni is er op de tweede woensdag van de maand een Table d’Hôte. Op de derde woensdag van de maand is er een lezing, een toneelstuk of een andere cultureel evenement.
Vrijwel elke middag of avond is ergens in het gebouw een van de vele subclubs bezig. Die regelen in overleg met de commissaris interne betrekkingen (commissarisinternebetrekkingen@socieiteitdevergenoeging.nl) zelf tijd en ruimte en maken met hun activiteiten een deel uit van het sociëteitsleven.

Vanaf medio september tot medio mei is er om de veertien dagen op de donderdagavond de bridgeclub. Op de donderdagmiddagen is er het gehele jaar een inloopbridge. Er zijn nog veel meer clubs onder andere vijf kookclubs, drie biljartclubs, een fotoclub, filmclub, filosofieclub, literatuurclub, klaverjasclub, motorclub,  schilderclub, muziekclub, politieke club (Trias Politica), debatingclub, geschiedenisclub. Zodra het weer wat warmer wordt, komen elke donderdagavond de boogschutters bijeen. In de tuin is dan de liggende wip geplaatst.

Een compleet overzicht met namen en bereikbaarheid van de contactpersonen is te vinden in de Nieuwsbrief.

In september is er een activiteit (meestal één dag van het weekend) in het kader van de Monumentendag.

November

Damesborrel: donderdag 7 november 16.00 uur

Herenborrel: dinsdag 12 november 16.30 - 18.30 uur

Table d'Hôte: woensdag 13 november 18.00 uur

ALV: woensdag 13 november 20.30 uur

Patriottenlezing: woensdag 20 november 20.00 uur

Bataafsch Banquet: vrijdag 22 november 18.00 uur, tafelrede door Gerard Heerebout

Sinterklaasborrel: vrijdag 29 november 17.00 - 19.30 uur, opening van de tentoonstelling van Caroline van der Vegt door Dick de Bruijn, Quiz met Sint en Piet


December

Damesborrel: donderdag 5 december 16.00 uur

Herenborrel: dinsdag 10 december 16.30-18.30 uur

Kerstdiner: woensdag 11 december 18.00 uur

Lezing: woensdag 18 december 20.00 uur over ‘Het Lustrumjaar’ door Ronald Guldenmund


Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out