Wijzigingen, in- en aanvullingen op de agenda (bv. een lezing op de 3e woensdagavond) worden tijdig per email aangekondigd.

Subclubs (zie onder Algemeen, hieronder) regelen in overleg met de commissaris interne betrekkingen hun data en tijdstippen. Belangstelling voor een clubje? Neem contact op met de commissaris interne betrekkingen Gijs Gerding. Hij regelt ook de verdeling van de ruimten over de subclubs.

Algemeen

De sociëteit is voor de leden geopend op maandag en woensdag vanaf 19.00 uur en op dinsdag en donderdag vanaf 13.00 uur, steeds – zolang er nog leden aanwezig zijn - tot 00.30 uur.
Men kan er dan terecht voor een drankje, een praatje, etc. Of, buiten de speeltijd van de biljartclubs, voor een potje biljarten (Van niet-leden van een biljartclub wordt een bijdrage van € 0,20 gevraagd per speelbeurt als bijdrage voor het onderhoud van de biljarts). Op de dinsdagen speelt vanaf 19.00 uur de ene biljartclub, op de donderdagen vanaf 20.00 uur de andere.
De maandelijks vrijdagborrel is mede bedoeld voor een kennismaking met aspirant- en nieuwe leden. Van september tot en met juni is er op de tweede woensdag van de maand een Table d’Hôte. Op de derde woensdag van de maand een lezing, een toneelstuk of een andere cultureel evenement.
Vrijwel steeds is ergens in het gebouw een van de vele subclubs bezig. Die regelen in overleg met de commissaris interne betrekkingen (commissarisinternebetrekkingen@socieiteitdevergenoeging.nl) zelf tijd en ruimte en maken met hun activiteiten een deel uit van het sociëteitsleven.

Vanaf medio september tot medio mei is er om de veertien dagen op de donderdagavond de bridgeclub. Op de donderdagmiddagen is er het gehele jaar een inloopbridge. Er zijn nog veel meer clubs onder andere vijf kookclubs, drie biljartclubs, een fotoclub, filmclub, filosofieclub, literatuurclub, klaverjasclub, motorclub,  schilderclub, muziekclub, politieke club (Trias Politica), debatingclub, geschiedenisclub. Een compleet overzicht met namen en bereikbaarheid van de contactpersonen is te vinden in de Nieuwsbrief.In de zomer komen elke donderdagavond de boogschutters bijeen. In de tuin is dan de liggende wip geplaatst.

In juni is er een activiteit (meestal alleen op de zaterdag) in het kader van het VÓLkoren evenement Middelburg op de Sociëteit. Ook de leden zijn dan uiteraard welkom. Dat geldt ook voor de Monumentendag. 


Juni

VÓLkoren: zondag 3 juni vanaf ca 12.00 - 17.00 uur diverse koren (zie https://www.middelburgvolkoren.nl/editie-2019/programma-2019)

Boerennoenmaal: woensdag 5 juni 12.00 uur

Damesborrel: donderdag 6 juni 16.00-18.00 uur

2de Pinksterdag 10 juni gesloten

Herenborrel: dinsdag 11 juni 16.00-18.00 uur

Table d'Hôte: woensdag 12 juni 18.00 uur

Lezing: woensdag 19 juni 20.00 uur door Fokke van der Werf over ‘Het Heelal’

Haringborrel: vrijdag 28 juni van 17 tot 19.30 uur zijkamerpraatje door Coenraedt van Meerenburgh over 'Snelsonnetten'

Juli

Damesborrel: donderdag 4 juli 16.00-18.00 uur

Openingstijden van 8 juli t/m 25 juli: ALLEEN dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.00 uur

Geen Herenborrel, Table d'Hôte en lezing in juli.

Midzomerborrel: vrijdag 26 juli van 17 tot 19.30 uur zijkamerpraatje door Jaap Murre en Arnold Parre over 'Wielrennen'

 

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out