Sociëteit
De Vergenoeging

Maximaal twee honderd vijftig leden vormen samen het hart van De Vergenoeging. Zij komen bij elkaar voor gezelligheid, vermaak en ontwikkeling.

Middelburgsch Coffyhuys

Spotprent Willem V

Aanhouding

Beschieting

Spotprent op Willem V

Inval Fransen

Oostkerk

Vrijheidsboom

Verhuizing Markt

Sociëteit De Vergenoeging van oorsprong
een Patriottisch politiek genootschap.

Ontstaan in een tijd dat in Nederland twee bewegingen tegenover elkaar stonden. De Prinsgezinden wilden een verbond van autonome staten onder leiding van een Prins van Oranje. De Patriotten streefden naar een gezamenlijke republiek met rechten en vrijheden voor alle burgers.

Timeline

1784
december 10

Sociëteit de Unie

De Middelburgse Patriotten verenigen zich in een burgersociëteit, die een nieuw soort republiek wil ontwerpen. In het Middelburgsch Coffyhuys aan de Balans stichten zij De Unie, voorloper van De Vergenoeging.
december 11

Burgeroorlog in de Nederlanden

De tweespalt tussen Patriotten en Prinsgezinden mondt uit in een burgeroorlog. Stadhouder Willem V ontvlucht met zijn familie Den Haag en verschanst zich in een kasteel in Nijmegen.
1787
januari 10

Aanhouding prinses Wilhelmina

Na bijna twee jaar ballingschap besluit de vrouw van Willem V, prinses Wilhelmina van Pruisen, zelf naar Den Haag terug te gaan, omdat haar man niet durft. Zij wordt in de buurt van Gouda, bij Goejanverwellesluis, door een Patriottische militie aangehouden en weer naar Nijmegen teruggestuurd.
januari 11

Beschieting woonhuis

Het gerucht van deze vernederende arrestatie maakt diverse Prinsgezinde groepen woedend. In Middelburg richt die woede zich op de leidinggevende Patriotten. Hun huizen worden geplunderd en soms danig beschadigd. Het huis van Van Steveninck in de Lange Noordstraat wordt zelfs met een kanon beschoten en compleet verwoest.
september 14

Ontbinding sociëteit de Unie

In september stuurt de koning van Pruisen, broer van de vernederde prinses Wilhelmina, een grote legermacht naar Nederland en verdrijft daar alle Patriotten. Willem V wordt in zijn gezag hersteld en sociëteit De Unie wordt ontbonden.
1795
januari 10

Inval van de Fransen

Nadat de Franse Revolutie zijn beslag heeft gekregen (1789) en de adel daar van alle macht is beroofd wordt aan alle tirannen de oorlog verklaard, dus ook aan Willem V. Franse troepen, gesteund door gevluchte Patriotten, trekken begin 1795 de bevroren rivieren over en vallen Holland binnen. Willem V vlucht naar Engeland. De Bataafse Republiek wordt uitgeroepen.
januari 10

Volksvergadering in Oostkerk

In Middelburg organiseren de Patriotten op 13 februari in de Oostkerk een grote Volksvergadering. Burgemeester en stadsbestuurders worden naar huis gezonden. De stad wordt vanaf nu door een Burgercomité bestuurd.
februari 19

Vrijheidsboom

In de avond van diezelfde dag wordt op de Markt vlak voor het stadhuis naar Frans voorbeeld een grote Vrijheidsboom opgericht.
maart 5

Stichting Volkssociëteit

Op 5 maart wordt door Patriotten in het bekende Coffyhuys aan de Balans opnieuw een burgersociëteit opgericht, nu onder de naam Volkssociëteit. Later wijzigen ze de naam in Vaderlandsche Sociëteit en in de nieuwe eeuw in De Vergenoeging.
1803
december 10

Verhuizing naar de Markt

De sociëteit verhuist naar een pand aan de Markt, vlakbij het stadhuis. Gaandeweg worden daar meer panden aangekocht en tenslotte zet men er een groot eigen gebouw neer, het Huis met de Zuilen. 160 jaar lang zal De Vergenoeging daar zetelen.

Het boek ‘De  Vergenoeging, een sociëteit in het hart van Middelburg’. Het boek is een eigen productie en uitgave, geschreven door historici en historisch geïnteresseerde leden van de sociëteit.

Het boek is voor leden gratis en voor anderen te koop. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@devergenoeging.nl.

1795

2020

225 jaar later bevindt sociëteit De Vergenoeging zich opnieuw in een turbulente tijd. Nu niet als gevolg van politieke twisten, maar door een pandemie.

1795 – 2020

225 jarig bestaan

 In aanwezigheid van burgemeester Harald Bergmann is op vrijdag 6 maart in de Oostkerk een symposium georganiseerd rond de presentatie van het jubileumboek.

De Oostkerk is een belangrijke plek in de ontstaansgeschiedenis. Zie de tijdlijn.