Het sociëteitsleven

Maximaal tweehonderd vijftig leden vormen samen het hart van de Sociëteit. In 1795 gestart met alleen heren. Tweehonderdvijfentwintig jaar later is het aantal damesleden honderd en één en maken twee ervan deel uit van het bestuur.

De pijlers

De activiteiten in de Sociëteit rusten op twee pijlers: activiteiten in de sub – clubs en een goed programma voor De Vergenoeging in het algemeen. Voordat Covid -19 roet in het eten gooide was er een levendig sociëteitsleven met lezingen op de woensdagavonden, themamaaltijden, heren- en damesborrels en een succesvolle Table d’ Hôte formule, waaraan ook familieleden en introducés kunnen deelnemen. Op de laatste vrijdag van de maand is het bij de maandelijkse borrel, met ‘zijkamerpraatje’ goed dat er ook een grote tuin met veranda is.

Sub-Clubs

Intussen zijn vijfentwintig sub – clubs actief. Van oudsher wordt er biljart gespeeld, door heren en dames op meerdere dagen in de week. Het spelen van bridge staat ook al heel lang op het programma. Niet minder dan zes kook (lunch)clubs gebruiken de faciliteiten van een semiprofessionele keuken. In 1995 werd een stukje Zeeuwse en Middelburgse traditie in ere hersteld door de oprichting van de handboogschutterij St Joris, die in de tuin van De Vergenoeging zijn strijdperk heeft.

Geestelijk voedsel wordt gehaald uit clubs als filosofie -, debating -, Trias Politica -, literatuur -, geschiedenis -, muziek – en film. Talent wordt ontwikkeld in de foto -, toneel – en schilderclub. Sportieve prestaties in de kegel- en klaverjasclub. De leden van de motorclub maken gezamenlijke tochten.

In teams

In teams worden werkzaamheden voor de gehele Sociëteit verricht. Leden houden de tuin bij en doen noodzakelijke onderhoudsklussen. De redactie maakt ‘De Nieuwsbrief’, een kwartaalblad dat zorgt voor de verslaglegging van de vele activiteiten.

2020

Kende op papier een jubileumjaar met een vol programma. Gelukkig hebben we in de aanloop naar 6 maart, waarop een symposium was gepland rond de presentatie van het boek ‘De Vergenoeging, een sociëteit in het hart van Middelburg’ nog van een Stichtingsdiner kunnen genieten. Het sociëteitsleven is sindsdien bijna tot stilstand gekomen en wordt vooral digitaal onderhouden. Nu pas blijkt hoe de aanwezigheid en activiteit in De Vergenoeging door velen gemist worden.