Het gerucht van deze vernederende arrestatie maakt diverse Prinsgezinde groepen woedend. In Middelburg richt die woede zich op de leidinggevende Patriotten. Hun huizen worden geplunderd en soms danig beschadigd. Het huis van Van Steveninck in de Lange Noordstraat wordt zelfs met een kanon beschoten en compleet verwoest.