De tweespalt tussen Patriotten en Prinsgezinden mondt uit in een burgeroorlog. Stadhouder Willem V ontvlucht met zijn familie Den Haag en verschanst zich in een kasteel in Nijmegen.