In september stuurt de koning van Pruisen, broer van de vernederde prinses Wilhelmina, een grote legermacht naar Nederland en verdrijft daar alle Patriotten. Willem V wordt in zijn gezag hersteld en sociëteit De Unie wordt ontbonden.