Nadat de Franse Revolutie zijn beslag heeft gekregen (1789) en de adel daar van alle macht is beroofd wordt aan alle tirannen de oorlog verklaard, dus ook aan Willem V. Franse troepen, gesteund door gevluchte Patriotten, trekken begin 1795 de bevroren rivieren over en vallen Holland binnen. Willem V vlucht naar Engeland. De Bataafse Republiek wordt uitgeroepen.